Hazafelé Közhasznú Alapítvány
Város: 1202. Budapest
Utca: Emőke u. 28. 1992
Telefon: 06 1 285-0950
Fax: 06 1 285-0950
Mobil: 06 30 500-3054
GPS: 47.4434  - 19.1276
Weblap: www.hazafele.hu
E-mail: hazala@freemail.hu
Tevékenységi körök:
        *  Alapítványok, egyesületek - alapítványok
        *  Egészség - idősgondozás
Bemutatkozás:

A Hazafelé Közhasznú Alapítványt 2002.03.12-én alapították, a XX. kerületben szociális területen dolgozó munkatársak. Az alapítvány alapító tagjai évek óta a szociális segélyezés, a gyermekvédelem, az idős gondozás és a hajléktalan ellátás területén dolgoznak. Az alapítvány célkitűzései az alábbiak:

I.) Gyermekvédelmi gondoskodásra szoruló kiskorúak családban történő átmeneti és hosszú távú nevelése, testi, lelki, érzelmi biztonság nyújtása, vérszerinti családjába történő visszagondozásának elősegítése. Ennek érdekében az alapítvány feladatai:

a.)   helyettes szülői hálózat létrehozása és működtetése,

b.)  nevelőszülői hálózat létrehozása és működtetése,

c.)   a befogadó családok képzése, továbbképzése, folyamatos szupervízió biztosítása,

d.)  a befogadott gyermekek pszichés támogatása, képzésük, továbbképzésük biztosítása, szabadidős programok szervezése

e.) adományok gyűjtése és szétosztása a rászorulóknak.

II.) Hajlékkal nem rendelkezők gondozása, intézményes segítségnyújtás, karitatív programok, illetve az utcai gondozás eszközeivel. Feladatunknak tekintjük e súlyosan rászoruló emberek természetbeni támogatását, személyes gondozását, célként fogalmazva meg lakóhelyhez, munkához és egyéb alapvető állampolgári jogaihoz segítésüket.

III.)A lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása mellett, lehetőséget biztosítunk a befogadó családok és a gondozottak részére, a bibliai  értékek megismerésére, elsajátítására.

IV.)Szociális és gyermekvédelmi intézmények létesítése, üzemeltetése és fenntartása, szociális tevékenység végzése.

V.)Adományok közvetítése.

Az alapítványt a Pest Megyei Bíróság 2002.03.25-én kelt, 12.Pk.60.119/2002/2 számú végzésével nyilvántartásba vette. A végzés 2002.05.09-én emelkedett jogerőre. Az alapítvány alapítói és kuratóriuma, első, legfontosabb feladatának egy nevelőszülői hálózat létrehozását és annak működtetését tűzte ki célul.

Az emberek többsége családban nő fel, élete nagy részét családban tölti. A család elsősorban a gyermeknevelésre jogosult és köteles. A társadalmunkban azonban mégis élnek olyan veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, akik testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő vagy a gondozó környezet nem biztosítja. Ilyen esetekben hatósági intézkedésre van szükség, mely során a gyermeket vagy a fiatalkorút kiemelik a családjából.

Az alapítvány munkatársai napi munkájuk során szembesültek azzal a problémával, hogy - az elmúlt öt év során - a gyermekvédelemben dolgozó munkatársak minden törekvése ellenére a veszélyeztetett, a védelembe vett, a családjából ideiglenesen kiemelt, illetve átmeneti nevelésbe vett gyermekek száma folyamatosan nő. A családjából kiemelt gyermekek többsége a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által fenntartott átmeneti gyermekotthonba, majd gyermekotthonokba került.

A családból való kiemelés, az otthontól való elszakadás pedig veszteség, a gyermek elveszíti a családját, otthonát, környezetét, biztonságát, talajvesztettség állapotába kerül. Csalódik a szülőben, mert nem nyújtotta számára a biztonságot, az otthont, amire szüksége lett volna. Ha egy gyermeket mindenképp el kell választani vérszerinti családjától, akkor lehetőséget kell számára biztosítani, hogy családpótló ellátásban részesüljön. Ezt a funkciót leginkább a nevelőcsaládok tudják biztosítani, leginkább ők képesek a biztonságérzetet nyújtó otthont, a folyamatosságot és érzelmi közelséget biztosítani.

Sajnos a hajléktalan-ellátás tapasztalatai is meglehetősen szomorúak. Pesterzsébet Önkormányzata a kerületben élő hajléktalan emberek ellátását a Keresztény Advent Közösség által működtetett nappali melegedőben biztosítja. A melegedő munkatársai a hajlékkal nem rendelkező emberekkel nem csak a kerületben, hanem a főváros minden pontján folyamatos kapcsolatot tartanak, a főváros hajléktalan ellátásának aktív résztvevői, a téli hónapokban napi teajáratot működtetnek. Tapasztalataik azt mutatják, hogy a hajléktalanok között szép számban vannak olyan fiatalok, akik állami gondoskodásban nőttek fel és onnan kikerülve, családi, baráti kapcsolatok hiánya következtében hajlék nélkülivé váltak. Születendő gyermekeik egy része jelenleg is állami gondoskodásban él, többségüknek gyermekével való kapcsolata az évek során megszakadt.

A Hazafelé Közhasznú Alapítvány 2002 éves közhasznúsági jelentése itt letölthető

A Hazafelé Közhasznú Alapítvány 2003 éves közhasznúsági jelentése itt letölthető (pdf)

A fenti előzmények miatt, a Keresztény Advent Közösség és a Hazafelé Közhasznú Alapítvány közös összefogásával, valamint a Reménység Alapítvány anyagi, erkölcsi, szakmai támogatásával jött létre a “Hazafelé” Nevelőszülői Hálózat.

 

Fényképek:
   

  honnan:
  hová: